Cursus & Workshops

Cursus & Workshops

Happy Balanz verzorgt regelmatig curssussen en workshops.

Hieronder het aanbod en de uitleg. Onder nieuws zal u dit kunnen volgen, heeft u belangstelling  en wilt u meer weten bel of mail gerust.

 • Cursus      Workshop Positiviteittraining
 • Cursus      Workshops Klankmassage
 • Cursus      Workshops Familieopstellingen  (Bert Hellinger)
 • Cursus      Workshops de Helende reis (Brandon Bays)
 • Cursus      Workshop Automatisch Schrift
 • Cursus      Persoonlijk intuitieve ontwikkeling

 

Lees meer hieronder over de inhoud en de uitleg van elke cursus of workshop

Positiviteitstrainingen:

Doel

De weg naar geluk en liefde!

 • We leren om te zien dat wij niet de wereld dienen maar dat de wereld ons dient.
 • Dat een ander ons niet wil kwetsen, maar ons iets te vertellen heeft.
 • Dat mensen en geld machtig zijn, maar dat onze innerlijke, universele liefdesbron

We worden ons bewust dat we in staat zijn om ons eigen leven te creëren en te besturen vanuit:Vertrouwen- Geloof -LiefdeWe komen tot besef dat we onze eigen positieve leer- en heelmeester kunnen worden.Door de bewustwording kunnen we ons leven opnieuw vormgeven door anders te gaan denken . We leren afstand doen van negatieve gedachten en zullen ervaren hoe we kunnen genezen van alles wat ons beperkt. We groeien bewust en onbewust naar een vredevolle wereld. De positieve gedachtenkracht maakt mensen sterk gezond, gelukkig en vrij. Dus wil je dat jijzelf en de wereld positief verandert, dan kun je nu beginnen!

Positief denken zorgt voor:

 • Helderheid en levensinzicht.
 • Energie en vitaliteit
 • Gezondheid en geluk
 • Moed en daadkracht
 • Vindingrijkheid en creativiteit
 • Erkenning en liefde


Negatief denken zorgt voor:

 • Vermoeidheid, futloosheid
 • Ziekte en of pijn
 • Strijd en stress
 • Angst en twijfel
 • Passiviteit en afgestomptheid
 •  Macht en onmacht
 • Schaamte en schuld
 • Jaloezie en afgunst

 

Cursus Klankmassage – Klanktherapie

Doel

 • Het doel van Klankmassage – Klanktherapie is communiceren met je werkelijke ik!
 • In de stilte kun je de ruis onderscheiden van de persoonlijke waarheid.
 • De klank bereikt innerlijke stilte waardoor je kunt luisteren naar de taal van je ziel.

 

Werking klankschalen

Klankmassage zorgt voor onbewust loslaten van alles waar je niet verantwoordelijk voor bent. Het ruilt strijd in voor vertrouwen en vergroot de eigenwaarde. In de cursus klankmassage is de rode draad gebaseerd op communicatie met je werkelijke ik. Communiceren met de persoonlijke energiebron. De taal van de ziel communiceren met je ware gevoelens. Communiceren met je gevoel is ontdekken wat emoties zijn. De waarde van emoties wordt gespiegeld door de stemmingen om ons heen. Energie krijgen of weggeven hangt af van het begrijpen van je emoties. Klankschalen zijn geluidsschalen die een hele diepe werking hebben op ons geestelijke en lichamelijk welzijn. De werking van klankschalen zorgt voor een natuurlijk herstel van onbalans tussen geest en lichaam.

Achtergrond klankschalen

Het zijn schalen van verschillende formaten, die vooral uit Tibet, Nepal India komen. De schalen werden in deze landen vooral gebruikt als gebruiksvoorwerpen. Ze zijn gemaakt uit vele soorten edelmetalen. Ze werden van edelmetalen gemaakt omdat er in deze berggebieden geen klei was om potten van te bakken. Pas veel later werd men zich bewust van de alchemistische werking van de schalen. Deze schalen hadden altijd al een gunstige invloed op de energie van de mensen die ze gebruikten. Later werden deze schalen gebruikt om de rust en harmonie tussen geest en lichaam terug te brengen. Nu worden klankschalen meditatief en therapeutisch toegepast in de westerse landen.

De energie verstoringen veroorzaakt door stress, onrust, angst en pijn blijken te verminderen of te verdwijnen door het gebruik van klankmassages. Hierdoor kan er bewustwording komen op de oorzaak van de klachten.

Inhoud van de cursus

Deze cursus gaan we werken met de heilzame uitwerking van de schalen op verschillende lichamelijke en geestelijke klachten:  zoals bv hoofdpijn, spierpijn, vermoeidheid, stress, angst

Kennis en toepassing

Mensen hebben de oerdrang om anderen te helpen. Maar klankmassage verzorgt de innerlijke mens. Door klankmassage laat je de leerlingen en cliënten voelen wat het betekent om universeel verzorgt te worden tot in de diepste kern van elke cel. We leren hoe we deze technieken kunnen overdragen aan en op anderen.

Dit kan een mooie mogelijkheid zijn om je naaste omgeving echt te kunnen helpen als het nodig is. Als therapeut is het een therapie of een aanvulling en verdieping bij je eigen therapie. Een methode om cliënten te begeleiden in hun processen naar innerlijke stilte waar nieuwe scheppende mogelijkheden geopend worden.

Workshop Familieopstellingen – Bert Hellinger

Doel

Het doel van Familieopstellingen is het inzicht krijgen in de geestelijke en lichamelijke blokkades die we bewust en onbewust als zichtbare en onzichtbare loyaliteiten meedragen. Waardoor herstel in de orde der liefde kan ontstaan.

Inzicht en heling

Door de training familieopstellingen zijn wij in staat om te ontdekken waar onze waarheid is verstrengeld met de rol van iemand anders uit de familie, werk, of omgeving.
We worden bewust van de aangeleerde loyaliteiten, we leren ze te erkennen en mogelijk om te zetten tot vrijheid.
Bij het werken van familieopstellingen gaat het om het opnieuw in evenwicht brengen van een familie / werksystemen. Het is de bedoeling dat alle delen van het systeem er hun voordeel mee kunnen doen. Daar waar de liefdestroom verstoord is, gaan we deze proberen om weer op gang brengen, of laten ze doorstromen naar plekken waar het nodig is. Op deze manier kan het herstel van de orde van liefde ontstaan. Zo kunnen veel ziekten en beperkingen ondertiteling krijgen en mogelijk herstellen.

Inleiding

De familieopstellingen geeft inzicht in de verstrikkingen en belastingen die we uit gewoonte bewust en onbewust mee dragen. Ze ontstaan doordat we als mensen trouw zijn aan familiebanden en structuren. We ervaren het doordat we te maken krijgen met weerstand voor vernieuwing verandering, ook door blokkades en ziekten die de revue passeren in het dagelijkse leven. Elke weerstand geeft aan dat we trouw zijn aan een waarheid van onze familie. Vanaf de conceptie zijn we verbonden met de energie trilling van de ouders. Dit betekent dat het kind door de energie van de ouders, onbewust loyaal wordt aan de emotionele waarde die de ouders uitdragen. We zijn als kind afhankelijk van de ouders om tot zelfstandige wezens uit te groeien. We hebben een universele liefdesverbinding waardoor we onbewust en bewust respect tonen voor de ouder- kind relatie. Hierdoor kunnen we niet eenvoudig loskomen van de aangeleerde waarheden.

De persoonlijke verandering

In de training leren we hoe we onze levenssituatie niet meer laten bepalen door anderen. We leren hoe we loskomen van de zichtbare en onzichtbare gedachtepatronen en levenspatronen. Het gaat om het opsporen van de oorzaak van de angsten die zich kan uiten in: pijn, strijd, irritatie, frustratie, vermoeidheid, perfectie, afwijzing eenzaamheid enzovoort. De bewustwording van de onderbewuste mens zal helder worden door het spel wat we spelen. Door het spel zien we de mogelijkheden die we als mensen hebben om elkaar beter te begrijpen en daarna te accepteren. We zullen ervaren dat we als mensen met elkaar verbonden zijn en de levensrol van elkaar kunnen uit spelen. Familieopstellingen is je gevoel laten spreken want met woorden is het bijna niet te bevatten. Doordat jezelf verandert zullen we zien wat de positieve invloed is op de buitenwereld. En dat de omgeving mogelijk onbewust gaat veranderen!

Inhoud van de les

Een van de leerlingen mag een brandende vraag stellen en in de familieopstelling bewust maken. Deze persoon speelt de hoofdrol. Hij of zij verteld de docent welke mensen een rol moeten krijgen in het spel op basis van zijn/ haar eigen levenssituatie. Bijvoorbeeld de vader en moeder een zus of broer, of juist vriendinnen of een situatie op het werk. Het kan van alles zijn waar geen helderheid op is. Het gaat erom dat de brandende vraag helder wordt. Daarna krijgt de groep de kans om zich open te stellen als representant van de gevraagde rollen. De leerlingen krijgen bijvoorbeeld de rol van vader, moeder, baas, advocaat of kind enz. Ook overledenen kunnen worden ingezet om antwoorden te krijgen op ziekte of de dood. Hoe ze de hemel ervaren of het verwerken van een rouwproces. Vervolgens worden de leerlingen in de lesruimte opgesteld door de hoofdrolspeler. Dit is de basis, de docent leidt het spel door vragen te stellen. De leerlingen geven geen antwoord uit hun persoonlijke levenspositie, maar vanuit de rol die zij spelen.

Aanvullende onderwerpen

Religie, de oorlog en ook rampen kunnen thema’s zijn.

 • Alle onderwerpen zijn mogelijk
 • Het gaat om oplossen  van brandende vragen
 • Ervaren van het herstel in de orde der liefde
 • Het resultaat is bewustwording en bevrijding

Workshop De Helende Reis – Brandon Bays

Het doel

Het doel van de Helende Reis is jezelf te genezen en te bevrijden van blokkades ziekten en beperkingen. Het gaat om een innerlijke reis door verschillende energielagen om te komen bij het antwoord op de zorgvraag die er speelt.

De helende werking

De helende reis inspireert ons om te herkennen en beseffen welke mogelijkheden er in ons zelf liggen om de onwetendheid proces voor proces en energie laag voor energielaag om te zetten in wetendheid. En zo de bron van de ziekte te begrijpen waardoor het zijn dienst heeft gedaan en kan genezen. De bewustwording van de achterliggende gedachte is de weg naar genezing. Het voelt als een wake- up call voor onze persoonlijke vrijheid en heelheid.

Grondlegger

Bij de grondlegger van de helende reis: Brandon Bays werd in 1992 een grote tumor geconstateerd. Zeven weken later was ze helemaal schoon, zonder medicijnen, zonder operatie. Kort daarna raakte ze haar huis, haar geld, en het contact met haar dochter kwijt en kwam er een einde aan haar huwelijk. Ook dit maakte ze helder door de toepassing van de helende reis. Na het analyseren van alle pijnlagen vond ze haar ware zelf. In de jaren daarop deed Brandon Bays onderzoek naar haar ervaringen om die in een methode te verwerken. Sindsdien hebben duizenden mensen een helende reis gemaakt en zichzelf bevrijd van klachten en emotionele blokkades. Ook in Nederland en Vlaanderen wordt de helende reis gegeven of gevolgd. Haar boeken en gerelateerde workshops geven mensen de kans om deze methode te leren kennen.

Persoonlijk of therapeutisch gebruik

Het is te gebruiken voor eigen gebruik en herstel en balans van geest en lichaam. Of je kunt leren hoe je anderen hierin kunt begeleiden. De bewustwording en het tot inzicht komen draagt bij aan zelfontdekking en heelheid, dit zorgt voor het vergroten van vreugde en geluk. Het is een methode die je gebruikt naast je huidige reguliere of alternatieve therapie of geneeswijze. Bestaande geneeswijzen worden positief versterkt.

Cursus Automatisch Schrift

Uitleg Automatische Schrift

Doel

Het doel van Automatisch Schrift is om onafhankelijk te worden door onwetendheid om te zetten in weten. Door elke onbeantwoorde vraag voor te leggen aan je eigen bron en zo zelf instaat te zijn vragen en twijfels om te zetten in antwoorden waardoor elke twijfel oplost en duidelijkheid ontstaat. Dit is een doeltreffende manier om een natuurlijk en vrij mens te worden.

Bij automatisch schrift leer je wat los en natuurlijk zijn is. Los en natuurlijk is een voorwaarde om het te kunnen. Het is een kwestie van vertrouwen. Het gebeurd niet omdat jij dat doet, maar omdat je hoogste potentieel bezit neemt van de laagste lichamelijkheid en zorgt voor deze beweging. Het gaat schrijven in zijn eigen schrift en in de taal van de ziel met het moment waar het op is afgestemd. Je krijgt in het begin tekeningen of krabbels. Zoveel te meer je leert los te laten in overgave en in vertrouwen te leven ontstaat het schrift de taal en de antwoorden. We leren begrijpen hoe we onze controle los moeten laten. De lessen worden gewijd aan het opruimen van controle en veiligheid waar de energie door wordt geblokkeerd. Daarna zijn we instaat om te schrijven vanuit ons hart ons grootste potentieel. Het leren schrijven via automatisch schrift geeft je de kans om je te verbinden met de antwoorden vanuit je ziel. Je bent verbonden met je bron en kunt net zolang vragen stellen tot je volledig los en natuurlijk bent en vrij en liefdevol kunt leven.

Los en Natuurlijk

Als vrij mens is alles los en natuurlijk hij maakt zich niet druk om deze wereld of de andere wereld want hij leeft en geniet gewoon. Voor hem/ of haar is het moment het enige moment waar hij zich druk om moet maken. Alles gebeurt omdat het gebeurd en hij/zij maakt zich nergens zorgen over. Hij of zij ontvangt elk moment in vreugde en gelukzaligheid. Ze zijn niet doelgericht maar beleven wat er valt te beleven zonder het af te wijzen. Wie zijn we om elkaar af te wijzen? De vraag is welke menselijke macht in ons neemt soms dit besluit? Goddelijke macht is liefde en omarmt alles in liefde zonder oordeel en vraagt niemand om te veranderen. Het is niet zo dat we elkaar moeten opeisen of elkaars pijn moeten overnemen. We mogen leren leven vanuit onszelf en niet voor de ander of om de ander, maar de hoofdrol te spelen in je leven.

Voor wie

3 op de 10 mensen zijn natuurlijk instaat tot automatisch schrift, mensen die het doel hebben om volledig hun eigen verantwoordelijkheid te nemen horen vast en zeker bij deze groep. Ben je op zoek naar je innerlijke kind of je pure goddelijkheid dan staat je weg al open en is er al een begin gemaakt. 30 % van de mensen beseffen niet dat ze zo ontvankelijk kunnen worden. Ontvankelijk open en eerlijkheid maakt liefde mogelijk. Er zijn veel verklaringen voor hoe automatisch schrift gebeurt, maar dat is onbelangrijk. Het gaat erom dat het gebeurt.

Uitleg over de werking van automatisch schrift

De eenvoudigste verklaring is dat het hoogste centrum bezit neemt van je laagste centrum. Je hoogste piek van bewustzijn krijgt vat op je lagere onbewuste geest. Je stelt een vraag en je eigen innerlijke wezen geeft je het antwoord. Er is niemand anders. Het is je innerlijke wezen dat je niet kent, het staat heel ver boven je. Je eigen diepte wezen is de oorzaak van je uiterste bloei. Het lijkt of de bloem bezit neemt van het zaad en antwoord geeft. De toekomst neemt bezit van het verleden, het onbekende neemt bezit van het bekende. Het vormloze neemt bezit van de vorm. Je oude dag neemt bezit van je kindertijd. Het verleden en de toekomst zijn samengesmolten in het nu.

 

Persoonlijke Intuïtieve Ontwikkeling

Doel

Het her-ontdekken van innerlijke kracht en het innemen van eigen ruimte. Genieten vanuit stilte, voelen en weten dat je iemand bent, die alles wat leeft respectvol benadert zonder te oordelen. Accepteren en aanvaarden van verleden en heden. Een zinvolle invulling geven aan het bestaan, door de verkregen wijsheid. Weten dat alles een reden heeft en een doel en dat alles mag en niets moet.

PIO 1 Werken aan onszelf is de basis. Zelfvertrouwen, zelfkennis en eigenwaarde zijn de sleutelwoorden. We leren verbinden met het menselijke energieveld welke bestaat uit de aura en chakra’s zal daarbij een hulpmiddel zijn.

PIO 2 Vanuit een versterkt zelfvertrouwen en een vernieuwd contact met zelfkennis en eigenwaarde, groeien we verder. We leren om op een andere wijze de wereld te aanschouwen. Door vernieuwde inzichten leren we hoe we ons op een andere manier kunnen presenteren in het leven en hoe we ons op een prettige wijze kunnen verbinden met onze omgeving.

PIO 3 We leren door het uitwisselen van oefeningen nog beter en dieper contact krijgen met onszelf. We leren hiervoor allerlei technieken die we bij elkaar kunnen oefenen. We zien hoe we door elkaar nog beter contact kunnen maken met wie we werkelijk zijn. We leren in dit lesblok de tevens: hoe we ons niet meer in bezit laten nemen door mensen, tijd, materie, situaties, geld.

Persoonlijke Intuitieve Ontwikkeling gaat  van 1- 3 cursusblokken PIO 1-2-3

Paranormaal:

Aura en chakra’s kunnen worden waargenomen door mensen met paranormale gaven. Paranormaal betekend dat de reikwijdte van waarnemen via de zintuigen verder gaat dan bij de gemiddelde mens. Iedereen die aan de opleiding deelneemt, zal op een eigen unieke wijze energie kunnen waarnemen of voelen.

Achtergrond:

Het menselijke energieveld wordt ook wel aura genoemd. De aura is opgebouwd uit verschillende energielagen. Deze energie omringt en doordringt het fysieke lichaam. In de aura bevinden zich 7 grote energiecentra, we noemen dit, chakra’s . In een chakra is altijd een sterke concentratie van energie aanwezig. De energie straalt uit in de aura. De uitstraling van de aura is een momentopname en is onder meer afhankelijk van levenssituaties, belevingen en stemmingen. Aura’s zijn steeds in beweging en hebben continue invloed op lichaam en geest. Ieder chakra en iedere auralaag heeft een eigen kleur en betekenis. Ieder mens is uniek, de werking van de energie uit zich daarom bij iedereen verschillend. De betekenis en werking zullen duidelijk worden in de cursus.